Medlemsundersøgelse

Her kan du se de samlede svar fra spørgeskemaet, der blev sendt rundt til medlemmerne.

Samlet svar fra spørgeskmaet findes HER 

SPONSORER