Lille Lokale
Alle medlemmer af SMT kan til SMT arrangementer booke det lille lokale. Der skal stadig være mulighed for at alle medlemmer kan hente forplejning i køkkenet. Lokalet kan IKKE bookes til private arrangementer.

Stor lokale inkl køkken
Alle medlemmer af SMT kan til SMT arrangementer booke  det store lokale som er inklusiv køkkenet. Alle medlemmer i SMT kan stadig benytte køkkenet for at hente forplejning. Lokalerne kan IKKE bookes til private arrangementer.

SPONSORER