SMT Cup 2021 - Resultater

Totalstilling ialt 7. afd. - MÆND 

Slutstilling og SMT CUP vinder i "5 ud af 7" - Mænd

Totalstilling ialt 7 afd. - KVINDER 

Slutstilling og SMT CUP vinder i "5 ud 7" - Kvinder 

Total efter 6. afd. - Mænd

6 ud af 9 - Mænd

Total efter 6 afd. - Kvinder

6 ud af 9 - Kvinder


7. afd. - Silkeborgløbsruten - AG Mænd

7. afd. - Silkeborgløbsruten - AG Kvinder

7. afd. - Silkeborgløbsruten - Realtid

6. afd. - Mini-triatlon - AG Mænd

6. afd. - Mini-triatlon - AG Kvinder

6. afd. - Mini-triatlon - Realtid

5. afd. - Aquathlon - AG Mænd


5. afd. - Aquathlon - AG Kvinder

5. afd. - Aquathlon - Realtid

4. afd. - Enkeltstarten - AG Mænd

4. afd. - Enkeltstarten - AG Kvinder

4. afd. - Enkeltstarten - Realtid

3. afd. - Ry-turen - AG Mænd

3. afd. - Ry-turen - AG Kvinder

3. afd. - Slåensø - AG Mænd (50% point)

3. afd. - Slåensø - AG Kvinder (50% point)

3. afd. - Slåensø/Ry-turen - Realtid

2. afd. - SMT Bakkeløbet - AG Mænd

2. afd. - SMT Bakkeløbet - AG Kvinder

2. afd. - SMT Bakkeløbet - Realtid

1. afd. - SMT Stjerneløbet - AG Mænd

1. afd. - SMT Stjerneløbet - AG Kvinder

1. afd. - SMT Stjerneløbet - RealtidTerminskalender 2021

1. afd. - SMT Stjerneløb - Onsdag 07.04 - SMT Standerhejsning
2. afd. - SMT - Bakkeløb - Onsdag 28.04
3. afd. - Slåensø/Ry-turen - Onsdag 26.05
4. afd. - Enkeltstarten - Tirsdag 01.06
5. afd. - Aquathlon - Tirsdag 15.06

6. afd. - Mini-tri - Tirsdag 10.08
7. afd. - Silkeborgløbsruten - Onsdag flyttet til 27.09 (fra 15.09) (pølser ved grillen)
8. afd. - OCR Trailløb - Onsdag 06.10 (slut inden mørket falder på.....) AFLYST pga. utilstrækkelig tilslutning :-(
9. afd. - MTB Cross Duathlon - LØRDAG 06.11 AFLYST

 
COVID-19 - såfremt det ikke bliver muligt at afvikle 1-2-3 afd., så afvikles disse i lighed med 2020 som virtuelle løbs-setup. Dvs. 1 og 2. afd. med 8 km løb og 3. afd. som Cooper-test.


1-2-3-7 og 8. afdeling er onsdage kl. 18:00 (normal træningsdag i SMT og med start/mål fra FVC/Aqua). 8. afd. har dog start/mål ved Østre Søbad. 4-5 og 6. afdeling er tirsdage kl. 18:00.  9. afd. er lørdag med start kl. 12:00 (start/mål t.b.a.)

 

Der vil i god tid inden den enkelte afdeling, ske annoncering på www.smt-silkeborg.dk og med tilmelding via SMT-klubmodul. Der skal være tilmeldt min. 25 deltagere (aftenen før raceday) for at afdelingen afvikles.

Reglement:
Den samlede vinder m/k findes som bedste 6 (5) resultater ud af de 9 (8) afdelinger, der tæller med i slutstillingen. Point tildeles som tidligere år og med AG-handicap.

Kriterierne for de tællende afdelinger er følgende:
Der SKAL indgå 2 ud af følgende 3 afdelinger i de 6 (5) tællende: "Enkeltstarten", "Aquathlon=500 m søsvømning efterfulgt af løb Almindsø Rundt" eller "Mini-tri'en". Dette for ikke at favorisere deciderede løbere i forhold til andre deltagere i cuppen. Der vil være mulighed for i enkelte afdelinger at danne stafethold.

Såfremt 2 deltagere står lige på point, så vil vinderen være den der har vundet flest 1. pladser (og skulle man stå lige her, så flest 2. pladser etc.).

Protest over resultatliste/pointtildeling i de respektive afdelinger skal indgives til arrangørgruppen senest 5 dage efter annonceringen af resultatet af den enkelte afdeling. Afgørelse truffet af arrangørgruppen kan ikke ankes.

Der vil være præmier til min. nr. 1, 2 og 3 m/k. Og herudover til de m/k der har kørt alle 9 (8) afdelinger, idet dette er en præstation i sig selv.

Vinderne kåres ved SMT Julefrokosten 2021.

 

SPONSORER