Terminskalender/propositioner for de 9 afdelinger:

Title

1. afdeling - SMT Stjerneløb - ONSDAG 07.04 

2. afdeling - SMT Bakkeløb - ONSDAG 28.04 

3. afdeling - Slåensø/Ry-turen - ONSDAG 26.05 

4. afdeling - Enkeltstart (16 km) - Klassikeren - TIRSDAG 01.06 

5. afdeling - Aquathlon - 500m søsvømning / 4 km løb - TIRSDAG 15.06 

6. afdeling - Mini-tri - 300m søsvømning / 18 km cykling / 4 km løb - TIRSDAG 10.08

7. afdeling -  Silkeborgløbsruten - 11 km løb - ONSDAG 15.09 (pølser ved grillen)

8. afdeling - OCR Trailløb (m/forhindringer) - ONSDAG 06.10 (slut inden mørket falder på)


9. afdeling - MTB Cross Duathlon - 06.11 - LØRDAG - kl. 12:00 (sæsonafslutning og tri-fest)


 

COVID-19 - såfremt det ikke bliver muligt at afvikle 1-2-3 afd., så afvikles disse i lighed med 2020 som virtuelle løbs-setup. Dvs. 1 og 2. afd. med 8 km løb og 3. afd. som Cooper-test.

 


 

1-2-3-7 og 8. afdeling er onsdage kl. 18:00 (normal træningsdag i SMT og med start/mål fra FVC/Aqua). 8. afd. dog med start/mål ved Østre Søbad. 4-5 og 6. afdeling er tirsdage kl. 18:00. 9. afdeling er lørdag med start kl. 12:00 (start/mål t.b.a.)

Der vil i god tid inden den enkelte afdeling ske annoncering på www.smt-silkeborg.dk og med tilmelding via SMT-klubmodul. Der skal være tilmeldt min. 25 deltagere (aftenen før raceday) for afvikling.

Reglement:

Den samlede vinder m/k findes som bedste 6 (5) resultater ud af de 9 (8) afdelinger, der tæller med i slutstillingen. Point tildeles som tidligere år med AG-handicap.

AG-korrektionsfaktor (nedslag i point/realtid: 2 = AG 45-49, 4 = AG50-54, 6 = 55-59, 8 = AG 60-64, 10 = AG 65-69, 12=AG>70
HUSK: Alder er beregnet med den alder man har opnået eller opnår i kalenderåret 2021.

Kriterierne for de tællende afdelinger er følgende:
Der SKAL indgå 2 ud af følgende 3 afdelinger i de 6 (5) tællende: "Enkeltstarten", "Aquathlon" eller "Mini-tri". Dette for ikke at favorisere deciderede løbere i forhold til andre deltagere i cuppen. Der vil i enkelte afdelinger være mulighed for at danne stafethold.

Såfremt 2 deltagere står lige på point, så vil vinderen være den der har vundet flest 1. pladser (og skulle man stå lige her, så flest 2. pladser etc.).

Protest over resultatliste/pointtildeling i de respektive afdelinger skal indgives til arrangørgruppen senest 5 dage efter annonceringen af resultatet af den enkelte afdeling. Afgørelse truffet af arrangørgruppen kan ikke ankes.

Præmier til nr. 1, 2 og 3 m/k. Herudover præmiering til de m/k der har kørt alle 9 (8) afdelinger, idet dette er en præstation i sig selv.

Vinderne kåres ved SMT Julefrokosten 2021.

SPONSORER