Som det fremgår afvikles cuppen over 8 > 9 afdelinger:

Title

1. afdeling - SMT Stjerneløb - ONSDAG 01.04 - AFLYST PGA. COVID-19

ERSTATTET af 8 km VIRTUELT løb 

2. afdeling - Stjerneløb Hammel - TIRSDAG 21.04 - AFLYST PGA. COVID-19

ERSTATTET af 8 km VIRTUELT løb 

3. afdeling - Slåensø/Ry-turen - ONSDAG 27.05 - AFLYST PGA. COVID-19

ERSTATTET af COOPER-test (12 min. løb) 

4. afdeling - Enkeltstart (16 km) - Klassikeren - TIRSDAG 09.06 (dato flyttet fra 02.06 pga. COVID-19)

5. afdeling - Aquathlon - 500m søsvømning / 4 km løb - TIRSDAG 23.06 (dato flyttet fra 16.06 pga. COVID-19)

6. afdeling - Mini-tri - TIRSDAG 04.08

7. afdeling - X-event (t.b.a. oktober md.) - ikke afholdt i 2019 

8. afdeling - Silkeborgløbs-ruten - ONSDAG 16.09


9. afdeling - MTB Cross Duathlon - 07.11 - LØRDAG - kl. 12:00 (Tri-festen aflyst pga. COVID-19)
MEN Tri-udvalget disker op med et traktement umiddelbart efter målgang.


COVID-19har som det fremgår, påvirket årets SMT CUP. Men arrangørgruppen har forsøgt at holde fast i deltagerskaren, så vi stadig kan nå i mål med afvikling af antal planlagte afdelinger. Der kåres udover årets SMT CUP vindere, også en COVID-19 / VIRTUEL vinder til efteråret.


 

1., 3. og 8. afdeling er onsdage kl. 18:00 (normal træningsdag i SMT og med start/mål fra FVC/Aqua). 2., 4., 5. og 6. afdeling er tirsdage kl. 18:00.  9. afd. er lørdag med start kl. 12:00 (start/mål t.b.a.)

Der vil selvfølgelig i god tid inden den enkelte afdeling blive annonceret på www.smt-silkeborg.dk og med tilmelding via SMT-klubmodul. Der skal være tilmeldt min. 25 deltagere (aftenen før raceday) for at afdelingen vil blive afviklet.

Reglement:
Den samlede vinder m/k findes som bedste 6 (5) resultater ud af de 9 (8) afdelinger, der tæller med i slutstillingen. Point tildeles som tidligere år og med AG-handicap som for 2019.

Dog således at kriterierne for de tællende afdelinger er følgende:
Der SKAL indgå 2 ud af følgende 3 afdelinger i de 6 (5) tællende: "Enkeltstarten", "Aquathlon=500 m søsvømning efterfulgt af løb Almindsø Rundt" eller "Mini-tri'en". Dette for ikke at favorisere deciderede løbere i forhold til andre deltagere i cuppen. Der vil være mulighed for i enkelte afdelinger at danne stafethold.

Såfremt 2 deltagere står lige på point, så vil vinderen være den der har vundet flest 1. pladser (og skulle man stå lige her, så flest 2. pladser etc.).

Protest over resultatliste/pointtildeling i de respektive afdelinger skal indgives til arrangørgruppen senest 5 dage efter annonceringen af resultatet af den enkelte afdeling. Afgørelse truffet af arrangørgruppen kan ikke ankes.

Der vil ske præmiering til de m/k der har kørt alle 9 (8) afdelinger, idet dette er en præstation i sig selv.

Vinderne kåres ved SMT Julefrokosten 2020 (hvis COVID-19 tillader det....). INGEN kåring ved julefrokosten, eftersom denne er aflyst. Så vinderne hyldes formentlig til generalforsamlingen i januar 2021.

SPONSORER